Federacja Młodych Socjaldemokratów

ul. Chmielna 2, lok. 31

00 - 021 Warszawa

 

 

Skład Krajowej Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący

Antoni Woźniacki

Członek 

Kamil Krzos

Członek

Artur Racki

Członek

Mikołaj Grabowski

Członek

Paweł Stasieniuk