jest dwustopniowy i oparty o podział administracyjny państwa:
Pierwszy stopień stanowi szesnaście Regionów - każdy obejmuje zakres jednego województwa.
Drugi stopień to Koła Lokalne, składające się z jednego lub kilku powiatów.

Podział terytorialny FMS

Regiony:

 

Federacja Młodych Socjaldemokratów

ul. Chmielna 2, lok. 31

00 - 021 Warszawa

 

 

Przewodniczący: Jakub Karpiński

Przewodnicząca: Ismena Lechowska

Przewodniczący: Maciej Kamiński

Przewodnicząca: Angelika Słowińska

Przewodniczący: Jakub Woźnikowski

Lubelski

Łódzki

Kujawsko-Pomorski

Lubuski

Małopolski

Mazowiecki

Opolski

Podkarpacki

Świętokrzyski

Wielkopolski

Podlaski

Pomorski

Śląski

Warmińsko-Mazurski

Zachodniopomorski

Przewodniczący: Jakub Pietrzak

Przewodniczący: Piotr Paszkiewicz

Przewodniczący: Marek Kuźmicz

Przewodniczący: Szymon Węgrzyn

Przewodniczący: Arkadiusz Waszkiewicz

Przewodniczący: Jakub Sikora

Przewodniczący: Marcin Cedro

Przewodniczący: Adrian Godlewski

Przewodniczący: Wiktor Joachimkowski

Przewodniczący: Sasza Kordzielewski