Federacja Młodych Socjaldemokratów

ul. Chmielna 2, lok. 31

00 - 021 Warszawa

 

 

Zgodnie z statutem pracami stowarzyszenia kieruje Zarząd Główny z Przewodniczącym FMS na czele. Członków stowarzyszenia reprezentuje również Rada Krajowa, złożona z zarządu, przewodniczących regionów i delegatów wybranych przez Kongres, będący najwyższą władzą organizacji.                                    Nad Sprawnym działaniem wszystkich organów czuwa Krajowa Komisja Rewizyjna.                                    Centralną władzę sądowniczą stanowi Krajowy Sąd Koleżeński.